‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
hero image

Unha maneira de facer Europa

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

hero image
hero image
A información contida nesta mensaxe e/ou arquivo/s achegado/s, enviada dende o CONCELLO DE PONTEVEDRA, é confidencial/privilexiada e está destinada a ser lida só pola/s persoa/s a/s a quen vai dirixida. Recordámoslle que os seus datos foron incorporados no sistema de tratamento do CONCELLO DE PONTEVEDRA e que, sempre e cando se cumpran os requisitos esixidos pola normativa, vostede poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, limitación do tratamento, supresión ("dereito ao esquecemento"), portabilidade, oposición e revogación nos termos que establece a normativa vixente e aplicable en materia de protección de datos dirixindo a súa petición á rúa Michelena, 30 36071, Pontevedra ou ben a través do correo electrónico sede@pontevedra. Se vostede le esta mensaxe e non é o destinatario sinalado, o empregado ou o axente responsable de entregar a mensaxe ao destinatario, ou recibiu esta comunicación por erro, informámolo de que está totalmente prohibida, e pode ser ilegal, calquera divulgación, distribución ou reprodución desta comunicación, e pregámoslle que nos notifique inmediatamente esta circunstancia e nos devolva a mensaxe orixinal ao enderezo arriba indicado. Grazas.

https://pontevedra1.mx-router-iv.com/web_version/grq0/s3tzagsn